Taskalfa-8002i

Kyocera TASKalfa 8002i

B&W Multifunctional System
PPM: 80 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 450,000 Pages per Month
Resolution: 600 x 600 dpi

Taskalfa-7002i

Kyocera TASKalfa 7002i

B&W Multifunctional System
PPM: 70 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 400,000 Pages per Month
Resolution: 600 x 600 dpi

Kyocera TASKalfa 6003i

B&W Multifunctional System
PPM: 60 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 250,000 Pages per Month
Resolution: 1200 x 1200 dpi

Kyocera TASKalfa 5003i

B&W Multifunctional System
PPM: 50 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 225,000 Pages per Month
Resolution: 1200 x 1200 dpi

Kyocera TASKalfa 4003i

B&W Multifunctional System
PPM: 40 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 175,000 Pages per Month
Resolution: 1200 x 1200 dpi

M3560idn

Kyocera ECOSYS M3560idn

B&W Multifunctional Printer
PPM: 62 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 275,000 Pages per Month
Resolution: 1800 x 600 dpi

M3550idn

Kyocera ECOSYS M3550idn

B&W Multifunctional Printer
PPM: 52 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 250,000 Pages per Month
Resolution: 1800 x 600 dpi

M3540idn

Kyocera ECOSYS M3540idn

B&W Multifunctional Printer
PPM: 42 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 150,000 Pages per Month
Resolution: 1800 x 600 dpi

M2535dn

Kyocera ECOSYS M2535dn

B&W Multifunctional Printer
PPM: 37 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 50,000 Pages per Month
Resolution: 1800 x 600 dpi

M2035dn

Kyocera ECOSYS M2035dn

B&W Multifunctional Printer
PPM: 37 Pages per Minute
Monthly Duty Cycle: 50,000 Pages per Month
Resolution: 1800 x 600 dpi